top of page

Cludo a Dychwelyd

Ar hyn o bryd rydym yn llongio i'r DU ac Iwerddon.  Yn dibynnu ar eich lleoliad, dylai llongau gymryd 3-6 diwrnod busnes gwaith.

Rhaid gwneud yr holl geisiadau dychwelyd o fewn y 10 diwrnod ar ôl cyflwyno'ch archeb. Ni ddylid agor na defnyddio'r cynnyrch. Bydd y cynnyrch yn cael ei ad-dalu'n llwyr cyn gynted ag y byddwn yn ei dderbyn. Ni fydd y gost cludo yn cael ei had-dalu.

 

Anfonwch e-bost atom yn info@1833skin.com a byddwn yn gofalu am eich dychweliad.

bottom of page